Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R ,dấu của đạo hàm được cho bởi bảng Hàm số y = f ( 2 x − 2 ) nghịch biến trong khoảng nào?

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên , dấu của đạo hàm được cho bởi bảng

Hàm số  nghịch biến trong khoảng nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Từ bảng xét dấu của đạo hàm ta có : f ′ ( x ) < 0 ⇔ 0 < x < 2 f ′ ( x ) > 0 ⇔ [ x < 0 x > 2 ​ y ′ = 2 f ′ ( 2 x − 2 ) y ′ < 0 ⇔ f ′ ( 2 x − 2 ) < 0 ⇔ 0 < 2 x − 2 < 2 ⇔ 1 < x < 2

Chọn B.

Từ bảng xét dấu của đạo hàm ta có :

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 , 6 , − 1 ) ; b = ( 2 , 1 , − 1 ) ; c = ( − 4 , 3 , 2 ) ; d = ( 2 , 11 , − 1 ) .Tìm tọa độ ba vectơ đồng phẳng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG