Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đạo hàm là . Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số  có đạo hàm là . Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Dựa vào , suy ra hàm số có năm điểm cực trị.

Ta có:

Dựa vào , suy ra hàm số có năm điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG