Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đạo hàm là . Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

Cho hàm số  có đạo hàm là . Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Ta thấy phương trình có tất cả nghiệm và tất cả đều là nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ nên suy ra hàm số đã cho có điểm cực trị.

Ta có:

Ta thấy phương trình  có tất cả  nghiệm và tất cả đều là nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ nên suy ra hàm số đã cho có  điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG