Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x 2 − 9 ) ( x 2 − 3 x ) 2 , ∀ x ∈ R . Gọi Tlà giá trị cực đại của hàm số đã cho. Chọn khẳng định đúng.

Cho hàm số  có đạo hàm , . Gọi T là giá trị cực đại của hàm số đã cho. Chọn khẳng định đúng.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên : Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực đại của hàm số là T = f ( − 3 ) .

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực đại của hàm số là .

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABCA'B'C' có thể tích bằng . Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên và G là trọng tâm tam giác ABC . Tính thể tích V của khối tứ diện GMNP. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG