Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đạo hàm . Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số mđể hàm số có 5 điểm cực trị. Số phần tử của tập S là.

Cho hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis có đạo hàm f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals left parenthesis x squared minus 1 right parenthesis left parenthesis x minus 2 right parenthesis. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số f left parenthesis x squared plus m right parenthesis có 5 điểm cực trị. Số phần tử của tập S là.

  1. 4

  2. 1

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: f ( x ) = ( 1 + cos x ) ( 1 + sin x 1 ​ ) + ( 1 + sin x ) ( 1 + cos x 1 ​ ) v ớ i x ∈ ( 0 ; 2 π ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG