Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có f ′ ( x ) = x 2017 . ( x − 1 ) 2018 . ( x + 1 ) 2018 , ∀ x ∈ R . Hỏi hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số  có , . Hỏi hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên Vậy hàm số có 1cực trị.

Bảng biến thiên

Vậy hàm số có 1 cực trị.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều có cạnh là a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc vơi đáy. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp. A. B. C. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG