Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có dạng đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số y equals fraction numerator b x minus c over denominator x minus a end fraction left parenthesis a not equal to 0 semicolon space a semicolon space b semicolon space c element of straight real numbers right parenthesis  có dạng đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

  1. a greater than 0 space comma space b greater than 0 space comma space c less than 0

  2. a greater than 0 comma space b less than 0 comma space c greater than 0

  3. a less than 0 comma space b greater than 0 comma space c less than 0

  4. a greater than 0 comma space b greater than 0 comma space c greater than 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= x − 2 2 x ​ có đồ thị (C). Hỏi tất cả bao nhiêu điểm thuộc trục Oy mà từ điểm đó kẻ được đúng một tiếp tuyến với (C).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG