Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có cùng tập xác định D. Chứng minh rằng: a/ Nếu hai hàm số trên lẻ thì hàm số là hàm số lẻ b/ Nếu hai hàm số trên một chẵn một lẻ thì hàm số là hàm số lẻ

Cho hàm số  có cùng tập xác định D. Chứng minh rằng:

a/ Nếu hai hàm số trên lẻ thì hàm số  là hàm số lẻ

b/ Nếu hai hàm số trên một chẵn một lẻ thì hàm số  là hàm số lẻ

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có hàm số có tập xác định . Do hàm số lẻ nên và suy ra Suy ra hàm số là hàm số lẻ. b) Giả sử hàm số chẵn, lẻ Khi đó hàm số có tập xác định là nên Ta có Do đó hàm số lẻ.

Ta có hàm số  có tập xác định . Do hàm số  lẻ nên  và  suy ra

Suy ra hàm số  là hàm số lẻ.

b) Giả sử hàm số   chẵn,  lẻ

Khi đó hàm số  có tập xác định là  nên

Ta có

Do đó hàm số  lẻ.

1

Câu hỏi tương tự

Tính A = 4 x 2 + 32 x y + 64 y 2 biết 2x=5-8y

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG