Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Các khẳng định nào sau đây là đúng:

Cho hàm số y equals square root of x squared minus 4 end root . Các khẳng định nào sau đây là đúng:
 

  1. Hàm số nghịch biến trên (-infinity;-2) và đồng biến trên (2;+infinity)
     

  2. Hàm số nghịch biến trên (0;2) và đồng biến trên (-2;0)
     

  3. Hàm số nghịch biến trên (-infinity;0) và đồng biến trên (0;+infinity)
     

  4. Hàm số nghịch biến trên (-2;-2) và đồng biến trên (-infinity;-2),(2;+infinity)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Lập phương trình đường thẳng ( △ ) qua hai điểm A ( 8 ; 0 ) ; B ( 0 ; 6 ) . Lập phương trình đường tròn nội tiếp △ O A B

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG