Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Có bao nhiêu số thực dương m để với mọi số thực a, b thỏa mãn a + b =1

Cho hàm số begin mathsize 16px style f left parenthesis x right parenthesis equals ln open parentheses e to the power of x plus m close parentheses end style. Có bao nhiêu số thực dương m để begin mathsize 16px style f apostrophe left parenthesis a right parenthesis plus f apostrophe left parenthesis b right parenthesis equals 1 end style với mọi số thực a, b thỏa mãn a + b =1

  1. 1

  2. 2

  3. Vô số

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với thì hàm số xác định trên .

Với begin mathsize 16px style m greater than 0 end style  thì hàm số xác định trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuống cân tại A, Biết A C = a 2 ​ và A B = a 37 ​ . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG