Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = x 3 − 3 x 2 + 1 có bao nhiêu số nguyên m > − 10 để hàm số y = f ( m − x ) + ( m − 1 ) x nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) ?

Cho hàm số  có bao nhiêu số nguyên  để hàm số  nghịch biến trên khoảng ?
 

  1. 9

  2. 3

  3. 8

  4. 7

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

2

Câu hỏi tương tự

Với mọi m > 0 , đồ thị hàm số y = x 4 − 2 m x 2 − 3 luôn có ba điểm cực trị. Tìm m khi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi ba điểm này có bán kính nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG