Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + ( 2 m 2 + 1 ) x − m x − 3 ​ . Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn [ − 6 ; 6 ] của tham số mđể đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận?

Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn  của tham số m để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận?

  1. 8

  2. 9

  3. 12

  4. 11

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

nên đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang là y=0 Do đó (C) có 4 đường tiệm cận khi và chỉ khi (C) có 3 đường tiệm cận đứng có 3 nghiệm phân biệt khác 3 Phương trình (1)có 3 nghiệm phân biệt khác 3 Do m ∈ [ − 6 ; 6 ] , m nguyên nên m ∈ { − 6 ; − 5 ; − 4 ; − 3 ; − 2 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 } . Vậy có 9 giá trị m thỏa mãn.

nên đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang là y=0

Do đó (C) có 4 đường tiệm cận khi và chỉ khi (C) có 3 đường tiệm cận đứng

 

có 3 nghiệm phân biệt khác 3

Phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt khác 3

Do , m nguyên nên  . Vậy có 9 giá trị m thỏa mãn.

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG