Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) = ( x − 1 ) ( x + m ) x 2 − 2 x + 2 m ​ . Có bao nhiêu giá trị của mđể đồ thị hàm số có duy nhất một tiệm cận đứng?

Cho hàm số  . Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số có duy nhất một tiệm cận đứng?

  1. 4

  2. 2

  3. 1

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt g ( x ) = x 2 − 2 x + 2 m Khi m = − 1 ta có hàm số y = f ( x ) = ( x − 1 ) 2 x 2 − 2 x + 2 ​ . Khi đó x → 1 − l im ​ ( x − 1 ) 2 x 2 − 2 x − 2 ​ = − ∞ suy ra đồ thị của hàm số đã cho có duy nhất một tiệm cận đứng x = 1 . Khi m  = − 1 xét hàm số y = f ( x ) = ( x − 1 ) ( x + m ) x 2 − 2 x + 2 m ​ Trường hợp 1: Đồ thị hàm số đã cho có duy nhất một tiệm cận đứng x =1. Trường hợp 2: Đồ thị hàm số đã cho có duy nhất một tiệm cận đứng x = m Kết luận: Vậy có 4 giá trị m thỏa yêu cầu bài toán. Vậy đáp án là A.

Đặt  

Khi  ta có hàm số  . Khi đó  suy ra đồ thị của hàm số đã cho có duy nhất một tiệm cận đứng .

Khi  xét hàm số 

Trường hợp 1: Đồ thị hàm số đã cho có duy nhất một tiệm cận đứng x =1.

Trường hợp 2: Đồ thị hàm số đã cho có duy nhất một tiệm cận đứng x = m

Kết luận: Vậy có 4 giá trị m thỏa yêu cầu bài toán. Vậy đáp án là A.

 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m tương ứnglà giá trị lớn nhất vàlà giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f ( 1 − 2 cos x ) trên ( 0 ; 2 3 π ​ ) . Giá trị của M + m

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG