Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số .Có bao nhiêu giá trị của m sao cho hàm số nghịch biến trên khoảng có độ dài bằng 3.

Cho hàm số y equals 1 third x cubed minus m x squared plus left parenthesis 2 m minus 1 right parenthesis x minus m plus 2 .Có bao nhiêu giá trị của m sao cho hàm số nghịch biến trên khoảng có độ dài bằng 3.

  1. 4

  2. 3

  3. 2

  4. 1

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi đó phương trình y'=0 có hai nghiệm là Theo YCBT

y apostrophe equals x squared minus 2 m x minus 1 rightwards double arrow triangle apostrophe subscript y equals left parenthesis m minus 1 right parenthesis squared

Khi đó phương trình y'=0 có hai nghiệm là open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x subscript 1 equals 1 end cell row cell x subscript 2 equals 2 m minus 1 end cell end table close

Theo YCBT rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell triangle apostrophe subscript y apostrophe end subscript greater than 0 end cell row cell open vertical bar x subscript 2 minus x subscript 1 close vertical bar equals 3 end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell m not equal to 1 end cell row cell open vertical bar 2 m minus 2 close vertical bar equals 3 end cell end table close left right double arrow left square bracket table row cell m equals 5 over 2 end cell row cell m equals negative 1 half end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng (d) : y = m + 3 và đường cong (C) : y = x 4 − 2 x 2 . Điền vào chỗ chấm (...) giá trị của m để được câu đúng. Giá tri của m để(d) cắt (C) tại một điểm là...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG