Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị của tham số để đồ thị hàm số có đường tiệm cận tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng ?

Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị của tham số  để đồ thị hàm số có  đường tiệm cận tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng  ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để đồ thị hàm số có đúng đường tiệm cận thì Khi đó, tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là , tiệm cận ngang là . Để hai đường tiệm cận tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng thì suy ra

Để đồ thị hàm số có đúng  đường tiệm cận thì

 

Khi đó, tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là , tiệm cận ngang là .

Để hai đường tiệm cận tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng  thì suy ra

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG