Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

 1. Hàm số đồng biến trên khoảng .
   

 2. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là x = -1.
   

 3. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;3).
   

 4. Giá trị cực tiểu của hàm số là -1.
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 và giá trị cực tiểu là y CT ​ = − 1 .

Vì hàm số đạt cực tiểu tại  và giá trị cực tiểu là .

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy sản xuất nước ngọt cần làm các lon dựng dạng hình trụ với thể tích đựng được là V. Biết rằng diện tích toàn phần nhỏ nhất thì tiết kiệm chi phí nhất. Tính bán kính của lon để tiết kiệm chi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG