Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới Hàm số y = f ( 1 − 2 x ) đồng biến trên khoảng

Cho hàm số có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới


Hàm số đồng biến trên khoảng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có: y ′ = − 2 f ′ ( 1 − 2 x ) ≥ 0 ⇔ f ′ ( 1 − 2 x ) ≤ 0 Từ bảng xét dấu ta có f ′ ( 1 − 2 x ) ≤ 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ 1 − 2 x ≤ − 3 − 2 ≤ 1 − 2 x ≤ 1 1 − 2 x ≥ 3 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x ≥ 2 0 ≤ x ≤ 2 3 ​ x ≤ − 1 ​ Từ đây ta suy ra hàm số đổng biến trên khoảng ( 0 ; 2 3 ​ )

Đáp án A

Ta có: 

Từ bảng xét dấu ta có 

Từ đây ta suy ra hàm số đổng biến trên khoảng 
 

1

Câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có hiệu chiều dài và chiều rộng là 6m. Nếu tăng mỗi chiều lên 2m thì diện tích sẽ tăng 64 m 2 . Hỏi kích thước mỗi chiều là bao nhiêu.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG