Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm như sau Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên khoảng 

  2. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  3. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  4. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhìn vào bảng xét dấu đạo hàm ta thấy y ′ < 0 trên khoảng ( − 2 ; 0 ) , nên hàm số nghịch biến trên khoảng ( − 2 ; 0 ) . Vậy đáp án B

Nhìn vào bảng xét dấu đạo hàm ta thấy  trên khoảng , nên hàm số nghịch biến trên khoảng . Vậy đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực dương thỏa . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG