Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới Hàm số y = f ( 1 − 2 x ) đồng biến trên khoảng

Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới

Hàm số  đồng biến trên khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ ≥ 0 ⇔ − 2 f ′ ( 1 − 2 x ) ≥ 0 ⇔ f ′ ( 1 − 2 x ) ≤ 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ 1 − 2 x ≤ − 3 − 2 ≤ 1 − 2 x ≤ 1 1 − 2 x ≥ 3 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x ≥ 2 0 ≤ x ≤ 2 3 ​ x ≤ − 1 ​ Vì hàm số đồng biến trên các khoảng ( − ∞ ; 1 ) , ( 0 ; 2 3 ​ ) ; ( 2 ; + ∞ )

Vì hàm số đồng biến trên các khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Điều kiện của tham số để hàm số có ba điểm cực trị là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG