Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu f ′ ( x ) như sau: Số điểm cực tiểu của y = f ( x ) là

Cho hàm số  có bảng xét dấu  như sau:

Số điểm cực tiểu của  là

 

  1. 4

  2. 1

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Quan sát bảng xét dấu của f'(x) ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại x = 0,x = 2 nên số đểm cực tiểu của hàm số y = f ( x ) là 2.

Chọn D

Quan sát bảng xét dấu của f'(x) ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại x = 0, x = 2 nên số đểm cực tiểu của hàm số là 2.

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của tham số thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang mà không có tiệm cận đứng.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG