Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau Số nghiệm của phương trình f ( x ) + 3 = 0

Cho hàm số có bảng biến thiên sau

Số nghiệm của phương trình 
 

  1. 4

  2. 3

  3. 2

  4. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có f ( x ) + 3 = 0 ⇔ f ( x ) = − 3 Số nghiệm của phương trình đã cho bằng số giao điểm của đồ thị hàm số y = f ( x ) và đường thẳng y = − 3 Dựa vào bảng biến thiên ta thấy y CT ​ = − 4 < − 3 < 0 = y C Đ ​ Vậy phương trình f ( x ) + 3 = 0 có 3 nghiệm phân biệt.

Đáp án B

Ta có  

Số nghiệm của phương trình đã cho bằng số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy 
Vậy phương trình  có 3 nghiệm phân biệt.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG