Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên sau: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Cho hàm số  có bảng biến thiên sau:

 

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên .

  2. Hàm số nghịch biến trên .

  3. Hàm số đồng biến trên .

  4. Hàm số đồng biến trên .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên ta có: Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng . Do đó hàm số đồng biến trên

Dựa vào bảng biến thiên ta có: Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng . Do đó hàm số đồng biến trên

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số giảm trên nửa khoảng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG