Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau Số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 3 = 0 là

Cho hàm số  có bảng biến thiên sau

Số nghiệm thực của phương trình  là 
 

  1. 4

  2. 3

  3. 2

  4. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có 2 f ( x ) + 3 = 0 ⇔ f ( x ) = − 2 3 ​ Từ bảng biến thiên ta nhận thấy đường thẳng y = − 2 3 ​ cắt đồ thị hàm số y = f ( x ) tại 4 điểm phân biệt nên phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt.

Đáp án A

Ta có 

Từ bảng biến thiên ta nhận thấy đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại 4 điểm phân biệt nên phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều A BC . A 1 ​ B 1 ​ C 1 ​ có cạnh đáy bằng 2, độ dài đường chéo của các mặt bên bằng 5 ​ . Số đo góc giữa hai mặt phẳng ( A 1 ​ BC ) và ( A BC ) là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG