Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên : Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

Cho hàm số có bảng biến thiên :

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

  1. 2

  2. 1

  3. 4

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x → − ∞ lim y ​ = 2 ⇒ t i ệ m c ậ n n g an g l a ˋ y = 2 x → + ∞ lim y ​ = 1 ⇒ t i ệ m c ậ n n g an g l a ˋ y = 1 x → ( − 1 ) − lim y ​ = − ∞ ⇒ t i ệ m c ậ n đ ứ n g l a ˋ x = − 1. Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt cầu S(O;4)cố định. Hình nón (N)gọi là nội tiếp mặt cầu nếu hình nón (N)có đường tròn đáy và đỉnh thuộc mặt cầu S(O;4). Tính bán kính đáy r của (N)để khối nón (N)có thể tích lớn nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG