Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Trên , ta thấy và nên . Suy ra hàm số đồng biến trên . Vậy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại . Giá trị nhỏ nhất của hàm số là .

Ta có:

Trên , ta thấy  và  nên . Suy ra hàm số  đồng biến trên . Vậy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại . Giá trị nhỏ nhất của hàm số là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG