Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Số nghiệm của phương trình f 2 ( x ) − 4 = 0 là

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau


Số nghiệm của phương trình  là 
 

  1. 3

  2. 5

  3. 1

  4. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Dựa vào BBT ta thấy: Phương trình f(x)=2 có 3 nghiệm phân biệt Phương trình f(x)= - 2 có 2 nghiệm phân biệt Do đó (*) có 5 nghiệm phân biệt.

Đáp án B

Dựa vào BBT ta thấy:

  • Phương trình f(x)=2 có 3 nghiệm phân biệt
  • Phương trình f(x)= - 2 có 2 nghiệm phân biệt

Do đó (*) có 5 nghiệm phân biệt.
 

1

Câu hỏi tương tự

Hình vẽ dưới đây là đồ thị các hàm số y = x a ; y = x b ; y = x c trên miền ( 0 ; + ∞ ) .Hỏi trong các số a, b, csố nào nhận giá trị trong khoảng ( 0 ; 1 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG