Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm phân biệt ?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ:

Hỏi phương trình  có bao nhiêu nghiệm phân biệt ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có được đồ thị bằng cách tịnh tiến đồ thị theo sang trái đơn vị nên không làm ảnh hưởng đến số nghiệm của phương trình. Ta thấy đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt nên suy ra phương trình đã cho cũng có hai nghiệm phân biệt.

Ta có được đồ thị  bằng cách tịnh tiến đồ thị theo sang trái  đơn vị nên không làm ảnh hưởng đến số nghiệm của phương trình.

Ta thấy đường thẳng  cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt nên suy ra phương trình đã cho cũng có hai nghiệm phân biệt.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên của hàm số như sau: Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG