Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

  1. 0

  2. 3

  3. 1

  4. 2

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x → 0 − lim ​ f ( x ) = − ∞ ⇒ Đồ thị có 1đường tiệm cận đứng là x = 0 x → − ∞ lim ​ f ( x ) = 0 ⇒ Đồ thị có1 đườngtiệm cận ngang là y = 0 ⇒ Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là 2

Ta có:  ⇒ Đồ thị có 1 đường tiệm cận đứng là  

           ⇒ Đồ thị có 1 đường tiệm cận ngang là 

⇒ Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là 2

69

Câu hỏi tương tự

Biết biểu thức 5 x 3 3 x 2 x ​ ​ ​ ( x > 0 ) được viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là x α . Khi đó, giá trị của α bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG