Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên trên, ta có hàm số nghịch biến trên khoảng .

Dựa vào bảng biến thiên trên, ta có hàm số  nghịch biến trên khoảng .

2

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Đường phân giác d: . b) Đường thẳng : .

304

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG