Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới:

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên ( − ∞ ; 0 ) v a ˋ ( 0 ; 2 ) Vậy đáp án đúng là đáp án B .

Chọn B

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên 

Vậy đáp án đúng là đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG