Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới:

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên ( − ∞ ; 0 ) v a ˋ ( 0 ; 2 ) Vậy đáp án đúng là đáp án B .

Chọn B

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên 

Vậy đáp án đúng là đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 4 x x − m . 2 x + 1 + 2 m + 3 = 0 có hai nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ thỏa mãn x 1 ​ + x 2 ​ = 4 ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG