Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Phương trình có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt ?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ:

Phương trình  có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: . Ta thấy đường thẳng cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt nên phương trình đã cho có ba nghiệm thực phân biệt.

Ta có: .

Ta thấy đường thẳng  cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt nên phương trình đã cho có ba nghiệm thực phân biệt.

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG