Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số nghịch biến trên khoảng ( − 1 ; 3 )

Chọn D

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số nghịch biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để phương trình có bốn nghiệm phân biệt ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG