Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. Giá trị lớn nhất của hàm số trên tập số thực bằng 0

  2. Giá trị cực đại của hàm số bằng 0

  3. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0

  4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập số thực bằng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Giá trị cực đại của hàm số bằng 0 tại x = 0 Giá trị cực tiểu của hàm số bằng − 6 1 ​ tại x = 1

Chọn B

Giá trị cực đại của hàm số bằng 0 tại 
Giá trị cực tiểu của hàm số bằng  tại 

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG