Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau : Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là :

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau :

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là :
 

  1. 4

  2. 1

  3. 3

  4. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Tử bảng biến thiên ta thấy x → − ∞ lim ​ y = 2 ⇒ y = 2 là tiệm cân ngang x → + ∞ lim ​ y = 5 ⇒ y = 5 là tiệm cân ngang x → 1 − lim ​ y = + ∞ ⇒ x = 1 là tiệm cân đứng Vậy đồ thị có tổng số 3 tiệm cận ngang và tiệm cận đứng.

Đáp án C

Tử bảng biến thiên ta thấy 

 là tiệm cân ngang 

 là tiệm cân ngang 

 là tiệm cân đứng

Vậy đồ thị có tổng số 3 tiệm cận ngang và tiệm cận đứng.
 

1

Câu hỏi tương tự

Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B , quãng đường AB dài 24km . Khi đi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 4km so với lúc đi , vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút . Tính ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG