Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

  1. 4

  2. -5

  3. -1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị hàm số ta xác định được hàm số đạt cực trị tại x = − 1 và x = 2 Vậy hàm số có 2điểm cực trị .

Dựa vào đồ thị hàm số ta xác định được hàm số đạt cực trị tại  

Vậy hàm số có 2 điểm cực trị .

1

Câu hỏi tương tự

Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG