Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; − 1 ) và ( 1 ; + ∞ ) .

Chọn B.

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng  và .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG