Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau


Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng ( 0 ; 1 ) và ( − ∞ ; − 1 )

Đáp án A

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng và 
 

2

Câu hỏi tương tự

Hình vẽ dưới đây là đồ thị các hàm số y = x a ; y = x b ; y = x c trên miền ( 0 ; + ∞ ) .Hỏi trong các số a, b, csố nào nhận giá trị trong khoảng ( 0 ; 1 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG