Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng khi và chỉ khi:

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ:

Bất phương trình  có nghiệm thuộc khoảng  khi và chỉ khi:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét trên Ta có: Ta thấy trên : Trên : Tại , ta có . BBT của trên như sau: Vậy để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng thì .

Xét  trên

Ta có:

Ta thấy trên :

Trên :

Tại , ta có .

BBT của  trên  như sau:

Vậy để bất phương trình  có nghiệm thuộc khoảng  thì .

1

Câu hỏi tương tự

Điều kiện cần và đủ để hàm số có một điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG