Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có hai điểm cực trị là và . Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm trong đó có một điểm . Do đó, số điểm cực trị của hàm số là .

Hàm số  có hai điểm cực trị là  và .

Đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại 2 điểm trong đó có một điểm . Do đó, số điểm cực trị của hàm số  là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đạo hàm , . Tập hợp tất cả các giá trị của tham số để hàm số có 2 điểm cực trị là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG