Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

image

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án C

Hướng dẫn giải 
image

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình 2 s i n 2 x + 2 c o s 2 x = m có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG