Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Đồ thị hàm số y = f ( 3 − x ) − 2 1 ​ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận đứng
 

  1. 1

  2. 0

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo bảng biến thiên ta thấy phương trình f ( x ) = 2 có 3nghiệm phân biệt. Do đó phương trình f ( 3 − x ) − 2 = 0 có 3 nghiệm phân biệt. Suy ra đồ thị hàm số y = f ( 3 − x ) − 2 1 ​ có 3 tiệm cận đứng.

Theo bảng biến thiên ta thấy phương trình  có 3 nghiệm phân biệt. Do đó phương trình có 3 nghiệm phân biệt. Suy ra đồ thị hàm số  có 3 tiệm cận đứng.

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= − x 3 − m x 2 + ( 4 m + 9 ) x + 5 , với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến R ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG