Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau. Tổng các giá trị nguyên của m để đường thằng y = m cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt bằng:

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau. Tổng các giá trị nguyên của m để đường thằng  cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt bằng:

  1. 0

  2. -3

  3. -5

  4. -1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Từ bảng biến thiên ta có để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt thì − 4 < m < 2 .Do đó các giá trị m nguyên thỏa mãn bài toán là − 3 ; − 2 ; − 1 ; 0 ; 1 . Vậy tổng các giá trị nguyên của m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt bằng: -5.

Chọn C.

Từ bảng biến thiên ta có để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt thì . Do đó các giá trị m nguyên thỏa mãn bài toán là

Vậy tổng các giá trị nguyên của m để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt bằng: -5.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị cắt trục tại ba điểm có hoành độ như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG