Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng ( − 1 ; 1 ) .

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giá đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy một góc . Gọi M là điểm đối xứng của C qua D, N là trung điểm SC. Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp S.ABCD thành hai phần. Tỉ số t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG