Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau.

Mệnh đề nào dưới đây sai?
 


 

  1. là các điểm cực tiểu và x = 0 là điểm cực đại của hàm số đã cho.

  2. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và (0;1).

  3. Trên hàm số có GTLN bằng -3 và GTNN bằng -4.

  4. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-1;0) và

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Trên R hàm số không có GTLN và có GTNN bằng -4. Đáp án C sai.

Đáp án C

Trên hàm số không có GTLN và có GTNN bằng -4. Đáp án C sai.
 

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số phức z thỏa mãn ( z + i ) ( z + 2 ) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG