Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ Số nghiệm của phương trình f ( x ) − 1 = 0 là :

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ


Số nghiệm của phương trình là :

  1. 0

  2. 2

  3. 1

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Số nghiệm của phương trình f ( x ) − 1 = 0 là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f ( x ) và đường thẳng y = 1. Theo bảng biến thiên đã vẽ ở trên thì đường thẳng y = 1 là đường thẳng luôn song song với trục Ox và cắt đường cong của hàm số y = f ( x ) tại 3 điểm phân biệt. Vậy đáp án là D.

Chọn D.

Số nghiệm của phương trình  là số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng 

Theo bảng biến thiên đã vẽ ở trên thì đường thẳng  là đường thẳng luôn song song với trục Ox và cắt đường cong của hàm số  tại 3 điểm phân biệt.

Vậy đáp án là D.

3

Câu hỏi tương tự

Giảiphương trình sau: e s i n ( x − 4 π ​ ) = tan x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG