Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

 Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ.

Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là
 

  1.  

  2.  

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có x → + ∞ lim ​ y = − 1 , x → − ∞ lim ​ y = − 1 nên đồ thị có đường tiệm cận ngang là y = − 1

Ta có   nên đồ thị có đường tiệm cận ngang là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số ( u n ​ ) , biết: u 1 ​ = 2 , u n + 1 ​ = u n ​ . 3 1 ​ với n ⩾ 1 . Tìm u 100 ​ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG