Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên như sau.Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

  1. Hàm số có hai điểm cực trị

  2. Hàm số có một điểm cực trị

  3. Hàm số đạt cực đại tại 

  4. Hàm số đạt cực tiểu tại 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Hàm số có hai điểm trực trị x = − 1 và x = 0

Chọn A

Hàm số có hai điểm trực trị  và 

3

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng xác định của nó là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG