Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

 

  1. 1

  2. 3

  3. 2

  4. 4

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Dựa vào bảng biến thiên ta có : x → − 2 + lim ​ f ( x ) = − ∞ , suy ra đường thẳng x= -2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. x → 0 − lim ​ f ( x ) = + ∞ , suy ra đường thẳng x = 0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. x → + ∞ lim ​ f ( x ) = 0 , suy ra đường thẳng y =0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

Đáp án B

Dựa vào bảng biến thiên ta có :


, suy ra đường thẳng x= -2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
, suy ra đường thẳng x = 0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

 , suy ra đường thẳng y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn nội tiếp trong đường tròn ( O ) , các đường cao AI , BK của tam giác ABC cắt nhau tại H ( I thuộc BC ,K thuộc AC ).AI và BK cắt đường tròn ( O ) lần lượt tại D và E...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG