Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. Có một điểm 

  2. Có hai điểm

  3. Có ba điểm

  4. Có bốn điểm

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Tại x = 1 , x = − 1 hàm số y = f ( x ) xác định và f ′ ( x ) có sự đổi dấu nên là hai điểm cực trị Tại x = 0 hàm số y = f ( x ) không xác định nên không đạt cực trị tại đó

Đáp án B

Tại hàm số  xác định và  có sự đổi dấu nên là hai điểm cực trị 

Tại  hàm số  không xác định nên không đạt cực trị tại đó 
 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG