Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau 

  1. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  2. Hàm số đồng biến trên khoảng 

  3. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  4. Hàm số đồng biến trên khoảng 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; 2 ) và nghịch biến trên ( 2 ; 3 ) => A sai Chọn A

Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên  => A sai

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Gọi l , h , R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của một hình nón. Đẳng thức nào sau đây đúng?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG